Skjernguiden.dk

Dansk    -    English    -    Deutsch

Frederik d. VII

Anlægget i Skjern ved Mellemgade / Fredensgade.
Materiale: Bronze statuette på cementsokkel.

Beskrivelse:
Blev rejst d. 5. juni 1877 på Skjern Brogaard af valgkredsens beboere.
Statuen er i dag opstillet i anlægget ved Mellemgade / Fredensgade, tæt på Skjern kirke.

Tekst på statuen:

Side 1:
FREDERIK DEN SYVENDE
FØDT 6. OCTOBER 1808
KONGE 20. JANUAR 1848
DØD 15. NOVEMBER 1863

Side 2:
5. JUNI 1849

Side 3:
REJST AF VALGKREDSENS
BEBOERE DEN. 5. JUNI 1877
TIL MINDE OM GRUNDLOVENS
GIVER

Side 4:
FOLKETS
KJÆRLIGHED
MIN STYRKE

 


Frederik VII:

The Park in Skjern town Mellemgade/Fredensgade.

Material: Bronze statuette on cementbase.

Raised the 5. june 1877 on Skjern Brogård of the constituencys residents.
The Stature is today raised in the Park by Mellemgade/Fredensgade, near Skjern church.

Text on Statue:

Side no. 1:
Frederik The Seventh
Born 6. october 1808
King 20.january 1848
Dead 15. november 1863

Side no. 2:
5.june 1849

Side no. 3:
Set up by the constituencys inhabitants
at the 5. June 1877
In memory of the giver of the Constitution

Side no. 4:
The peoples love
my strength


 


 Frederik d. VII

Parkanlage in Skjern Mellemgade/Fredensgade.

Material: Bronzestatue auf Zementsockel.


Die Statue wurde am 5. Juni 1877 in Skjern Brogaard von den Einwohnern des Wahlkreises aufgestellt.
Die Statue ist heute in der Parkanlage Mellemgade/Fredensgade, in der Nähe von Skjerns Kirche, aufgestellt.

Text auf der Statue:
Seite 1:
FREDERIK DER SIEBTE
GEBOREN 6. OKTOBER 1808
KÖNIG 20. JANUAR 1848
GESTORBEN 15. NOVEMBER 1863

Seite 2:
5. JUNI 1849

Seite 3:
AUFGESTELLT VON DEN
EINWOHNERN DES WAHLKREIS
AM 5. JUNI 1877 ALS ERINNERUNG AN
VERFASSUNGS

Seite 4:
VOLKS
LIEBE
MEINE STÄRKE