Skjernguiden.dk

Dansk    -    English    -    Deutsch

Høstmanden

Skjern biblioteks hovedindgang, Engtoften 1, 6900 Skjern.

Kunstner: Bent Sørensen.
Opførelsesår: 29-05-1962.

Gave til Skjern fra Ny Carlsberg Fonden i anledning af byens overgang til status af købstad i 1958.

Oprindeligt opstillet mellem Biblioteket og Skjern Fritidsklub (Finderupsvej 7).
Skulpturen blev i 1986, efter næsten tre års debat, flyttet til sin nuværende placering foran hovedindgangen til Skjern Bibliotek.

Materiale: Bronce.

Oprindeligt navn "Mand der høster". I daglig tale kaldes skulpturen "Høstmanden".
En 42 cm høj model af statuen kan ses på Nordjyllands kunstmuseum.

Læs mere om kunstneren Bent Sørensen på: www.kunstonline.dk

 


The Harvestman

Skjern Librarys main entrance, Engtoften 1, 6900 Skjern.

Artist: Bent Sørensen.
The construction year: 29-05-1962.


Gift for Skjern from Ny Carlsberg fonden on the occasion of the town´s transition to Market town (købstad) in 1958.

Originally established between the library and Skjern youth club (Finderupsvej 7).
The sculpture was in 1986, after almost 3 years debate, moved to its current location in front of the main entrance to Skjern library.

Material: bronce.

Original name "Man who harvest". In everyday speech called "The harvestman (In danish: Høstmanden)".

A 42 cm tall model of the stature can be seen in Nordjyllands art museum.
Read more about the artist Bent Sørensen on: www.kunstonline.dk

 


 Erntemann

Haupteingang der Bibliothek in Skjern, Engtoften 1, 6900 Skjern.

Künstler: Bent Sørensen.
Baujahr: 29.05.1962.

Material: Bronze.

Ein Geschenk an Skjern von dem neuen Carlsberg Fond anlässlich des Übergangs zur Stadtgemeinde in 1958.

Ursprünglich aufgestellt zwischen Bibliothek und Skjern Jugendclub (Finderupsvej 7).
Die Skulptur wurde in 1986, nach fast drei Jahren mit Diskussionen, umgesetzt an die jetzige Stelle, vor den Haupteingang der Bibliothek.

Ursprünglicher Name „Mann, der erntet“. Wenn über die Skulptur gesprochen wird, spricht man vom „Erntemann“ („Høstmanden“).
Ein 42cm hohes Modell kann in Nordjyllands Kunstmuseum angesehen werden.
Lesen Sie mehr über den Künstler Bent Sørensen auf www.kunstonline.dk