Skjernguiden.dk

Dansk    -    English    -    Deutsch

Jubilæumsstenen 2008

Mølletorvet, 6900 Skjern.

Kunstner: Stenhugger Charles Vendelbjerg, Skjern.
Opførelsesår: 2008.
Materiale: Granit.

Gave til byen fra Skjern Handelsforening og Skjern Erhvervsråd i anledning af 50-året for byens udnævnelse til købstad (1958).

Udsmykket på toppen med bogstavet "S" udskåret i rustfrit stål og fremstillet af Skjern skilte.
Derudover en udskåret eller udhugget bølgende linie som skal symbolisere Skjern å og dens nye forløb efter genopretningen i begyndelsen af 1990'erne. Man genkender formen på åens forløb fra Kong Hans' bro og et stykke mod vest fra denne.

I et bånd rundt om stenen er indlagt rustfrit stål med teksterne:

50 års købstadsjubilæum
Skjern 1. april 2008

Erhvervslivet i Skjern

Skjern Handelsforening

 


 Jubilee stone.
Text here ...Place Mølletorvet, 6900 Skjern
Artist: Stone mason Charles Vendelbjerg.
Build in 2008.
Material: granite.

Gift to the city from Skjern trade association and Skjern Business Council on the 50th- anniversary of the Town of the borough (1958).

Decorated on the top with "S" laser cut in 10 mm masiv stainless steel, sanded, polished and made of Skjern signs.
Additionally, a cut or carved  waved line, which shall symbolize Skjern River and its new course after recovery in early 1990. You recognize the river´s course from King Hans´s bridge and a bit westward from this .

In a band around the stone is inlaid laser cut, sanded and polished stainless steel with engraved following text:

50th borughjubilee
Skjern 1th april 2008.

Businesses in Skjern.

Skjern trade union.

 


 Der Jubiläumsstein 2008

Platz: Mølletorvet, 6900 Skjern.

Künstler: Steinmetz Charles Vendelberg, Skjern.
Baujahr: 2008
Material: Granit

Geschenk an die Gemeinde Skjern von dem Geschäftszusammenschluss und dem Erwerbsrat in Skjern anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Kaufstadt Skjern (1958).

Auf der Spitze geschmückt mit einem lasergeschnittenem „S“ in 10 mm massivem Stahl, geschliffen und poliert und hergestellt von Skjern Skilte.

Darüber hinaus eine ausgeschnittene oder gemeisselte wellenförmige Linie, welche den Skjern Fluss und seinen neuen Verlauf nach der Umlegung Anfang der 1990er, symbolisiert.
Die Form des Verlaufs des Skjern Flusses kann man westlich von Kong Hans Bro (Brücke) wiedererkennen.

In einem Band rund um den Stein ist lasergeschnittener, geschliffener, polierter Stahl eingelassen mit folgendem eingraviertem Text:

50 Jahre Kaufstadtjubiläum
Skjern 1. April 2008

Geschäftsleben in Skjern

Skjern Geschäftszusammenschluss