Skjernguiden.dk

Dansk    -    English    -    Deutsch

Kysset

Rundkørsel nord, Holstebrovej/Ringvejen, 6900 Skjern.

Kunstner: Piet Hein.
Opførelsesår: 16-12-2005
 

"Hvem har du kysset i din gadedør ?"
Det kan man med rette spørge byen Skjern om. Den deler nu kys ud til alle der passerer dens "indgangsdør" i rundkørslen Holstebrovej/Ringvejen.

Et kys i form af det flotte syn af den Piet Hein skulptur til 500.000,- kr., hvoraf langt størsteparten er indsamlet blandt lokale virksomheder og fonde, samt i form af arbejde fra forskellige entreprenører.

Skulpturen, der er den eneste af sin slags i verden, er udført på basis af nogle tegningsskitser fra engang i 1960erne.

Forrygende som skulpturen ser ud til konstant at ændre form og figur, når solen skinner på den fra forskellige retninger i dagens løb.
Ligeledes giver den kunstige belysning et flot spil i lys og skygger på skulpturen.
 


The kiss.

The roundabout north, Holstebrovej/Ringvejen, 6900 Skjern.

Artist: Piet Hein.
Built year: 16-12-2005.


" Who have you kissed in your street door?"
That can one rightly ask the town Skjern about. It shares now kisses out to everybody who passes its "entrance" door in the roundabout Holstebrovej/Ringvejen.

A kiss in the form of the beautyful sight of the Piet Hein sculpture to the price of 500.000,- dkr. of which the main part is collected amongst local companies and foundations, as well as in the form of work from various contractors.

The sculpture, there is the only one of its kind in the world, is made on basis of some drawings sketch from sometime in the nineteen sixties.

Terrific as the sculpture constantly appears to change shape and figure, when the sun shines from different directions during the day.
Also gives the artificial light a beautiful shine in the light and shadows on the sculpture. 

 


 Der Kuss

Kreisverkehr Nord, Holstebrovej/Ringvejen, 6900 Skjern.

Künstler: Piet Hein.

Baujahr: 16.12.2005.

„Wen hast du in deiner Eingangstür geküsst?“
Das kann man mit Recht die Stadt Skjern fragen. Skjern teilt nun Küsse aus an alle, die die „Eingangstür“ im Kreisverkehr Holstebrovej/Ringvejen passieren.

Ein Kuss durch den schönen Anblick der Piet Hein Skulptur, die 500.000,- kr. gekostet hat. Der größte Teil wurde bei lokalen Firmen und Fonds eingesammelt, auch in Form von Arbeit von Bauunternehmern.

Die Skulptur, die in dieser Art einzig auf der Welt ist, wurde erstellt auf der Grundlage von Zeichnungen aus den 1960ern.

Die Skulptur erscheint in verschiedenen Formen und Farben, wenn die Sonne aus den verschiedenen Richtungen im Laufe des Tages darauf scheint.

Genauso gibt die künstliche Beleuchtung ein flottes Spiel mit Licht und Schatten auf der Skulptur.