Skjernguiden.dk

Dansk    -    English    -    Deutsch

Opus 83

Indgangen, Skjern Rådhus, Finderupsvej, 6900 Skjern.

Kunstner: Ejgil Westergaard.
Opførelsesår: 08-04-1983 (Navngivet d. 03-05-1983).
 

Blev i anledningen af Skjerns 25-års købstadsjubilæum udført af billedhuggeren Ejgil Westergaard, Lemvig, og opstillet ved Skjern Rådhus.

Værkets oprindelig navn var: "Musikstenen". Navnet blev i forbindelse med en udskrevet "navnekonkurrence", d. 03. maj 1983 omdøbt til "Opus 83".
 


Opus 83

The entrance, Skjern townhall, Finderupsvej, 6900 Skjern.

Artist: Ejgil Westergaard.
Year of construction: 08-04-1983 (Named :03-05-1983).


Was on the occasion of Skjerns 25 year market town jubilee performed by the artist Ejgil Westergaard, Lemvig and established by Skjern townhall.

The work´s original name was "The Music stone". The name was in conection with a written name competition, on May 3rd. 1983 renamed to "Opus 83".

 


 Opus 83

Eingang Skjern Rathaus, Finderupsvej, 6900 Skjern

Künstler: Ejgil Westergaard.
Baujahr: 08.04.1983 (benannt den 03.05.1983).


Wurde von Bildhauer Ejgil Westergaard, Lemvig, anlässlich des 25 jährigen Stadtgemeindejubiläum erstellt und aufgestellt vor dem Rathaus Skjern. Der ursprüngliche Name des Werkes war "Musikstein". Der Name wurde in Verbindung mit einem ausgeschriebenen "Namenswettbewerb" geändert und das Werk wurde danach auf den Namen "Opus83" getauft.