Skjernguiden.dk

Dansk    -    English    -    Deutsch

Posthussøjlen

Indgangen foran Skjern Posthus, Bredgade, 6900 Skjern.

Kunstner: Poul Bækhøj.
Opførelsesdato: 14-01-1987.
Materiale: Granit

Skulpturen blev afsløret af museumsinspektør Jesper Knudsen, Holstebro, i forbindelse med indvielsen af Skjerns nye posthus. Den er bl.a. et resultat af, at staten bruger 1 procent af byggesummen til at købe kunst for.

Skulpturen er en stor granitsøjle af kunstneren Poul Bækhøj, der siger, at den ikke forestiller noget.
Poul Bækhøj er kendt for sin non-figurative ting, og siger "kunst skal ikke være en biograftur, man skal ikke nødvendigvis forbinde nogen ide eller association med et kunstværk. Man skal bruge øjnene, alene det er kunstens inderste væsen".

Kilde: Skjern Dagblad, 15-01-1987, Lokalhistorisk arkiv, Skjern.


 


The Post office column.

The entrance in front of Skjern Post office, Bredgade, 6900 Skjern.

Artist: Poul Bækhøj.
Year of construction: 14-1-1987.
Material: Granite.


The column was unveiled by museum inspector Jesper Knudsen, Holstebro, in connection with the inauguration of Skjerns new Post office. It is partly the result of that the government spends 1 percent of the building sum to buy art for.

The sculpture is a big granite column of the artist Poul Bækhøj, who says, that it does not represent anything.

Poul Bækhøj is known for his non-figurative things, and says "art have to be like a cinema trip, you need not necessarily connect any idea or associate it with a work of art. You have to use your eyes, only that is the essence of art".
Source: Skjern Dagblad, 15-1-1987, Local history archive, Skjern.

 


 Posthaussäule

Eingang vom Posthaus Skjern, Bredgade, 6900 Skjern.

Künstler: Poul Bækhøj.
Baujahr: 14.01.1987.
Material: Granit.

Die Skulptur wurde vom Museumsinspektor Jesper Knudsen, Holstebro, in Verbindung mit der Einweihung des neuen Posthauses in Skjern, entdeckt.

Diese resultiert unter anderem daraus, dass der Staat Dänemark 1 Prozent der Bausumme benutzt um Kunst zu kaufen.

Die Skulptur ist eine große Granitsäule von dem Künstler Poul Bækhøj, welcher angibt, dass diese nichts darstellt.

Poul Bækhøj ist bekannt für seine nicht figürlichen Werke, und er sagt selbst „Kunst ist kein Kinoerlebnis, man muss nicht unbedingt Ideen oder andere Verbindungen mit einem Kunstwerk schaffen. Benutze deine Augen, alleine dies ist das innere Wesen der Kunst“.

(Quelle: Skjern Dagblad, 15.01.1987, Lokalhistorisk arkiv, Skjern).