Skjernguiden.dk

Dansk    -    English    -    Deutsch

Sigurd Bergs sten

Berg's plads, 6900 Skjern.

Kunstner: Stenhugger Rasmus M. Andersen.

Stenen blev afsløret i 1923 på Banegårdspladsen i Skjern.
Den er er rejst af vælgere fra Skjernkredsen til minde om Sigurd Berg, der var folketingsmand for kredsen fra 1918 til sin død i 1921. Stenhugger var Rasmus M. Andersen.
Stenen blev d. 3.marts 1958 flyttet fra sin daværende plads "midt i byen", til en ny placering i anlægget ved Skjern Museum. På pladsen i Bredgade skulle byens nye rutebilstation nemlig anlægges. (Kilde: Skjern Dagblad 1. marts 2008).
I 2004 blev mindestenen igen flyttet, denne gang til dens nuværende plads på "Bergs plads", tæt på Skjern Dagblads (De Bergske blade) kontor.

Sigurd Berg var søn af den kendte Venstre-politiker Christen Berg, som grundlagde De Bergske Blade, som bl.a. Dagbladet – Ringkøbing-Skjern er en del af.

I 1916 købte De Bergske Blade det daværende Skjern Dagblad, og det kan være i den forbindelse, at interessen for at blive opstillet i Skjern-kredsen dukkede op.

Sigurd Berg var politiker og bladmand som sin far. Han var medlem af rigsdagen til sin død i 1921, og indenrigsminister i 1905.

Sigurd Berg var med til at gennemføre vigtige sociallove og bl.a. loven, der i 1908 gav kvinderne stemmeret

I 1918 blev Sigurd Berg valgt i Venstres Skjern-kreds og senere, i 1920, igen udpeget til indenrigsminister. En post han kun besad ganske kort indtil sin død i 1921, der skete som følge af en fremskreden hjertelidelse. Han døde dagen efter at han i Skjern havde været med til afsløringen af Genforeningsstenen der opstilledes til minde om genforeningen i 1920.

 


Sigurd Bergs Stone

Berg´s Plads, 6900 Skjern.

Artist: Stone mason Rasmus M. Andersen.


The stone was unveiled in 1923 at Station Square in Skjern.
It is raised by voters from Skjern in memory of Sigurd Berg, who was Member of Parliament for the constituency from 1918 until his death in 1921. Stone mason was Rasmus M. Andersen.

The stone was 3. March 1958 moved from its former place in "the middle of the town" to the new location in the Park by Skjern museum.
On the location in Bredgade the town´s new bus station was to be placed. (Source: Skjern Dagblad 1.March 2008).

In 2004 the monument moved once more, this time to its current place on "Bergs plads", near Skjern Dagblads (danish: "De Bergske blade") office.

Sigurd Berg was son of the well-knovn left wing politician Christen Berg, who founded "De Bergske blade", among which the "Dagbladet - Ringkøbing-Skjern" are included. In 1916 "De Bergske blade" bought the former "Skjern Dagblad", and it may be on this occasion, that  Sigurd Berg's interest in being established in Skjern constituency appeared.

Sigurd Berg was a politician and newspaperman as his father. He was a member of Parliament till his death in 1921, and Interior Minister in 1905.

Sigurd Berg helped to implement important social laws, including the law that in 1908 gave women the right to vote.

In 1918 was Sigurd Berg selected in the Liberal Party Skjern constituency and later, in 1920 again appointed Minister of Interior. A post he only held briefly until his death in 1921, which occurred as a result of an advanced heart disease. He died the day after he in Skjern had been present to the unveiling of the Reunification stone which were layed down in memory of the Danish Reunification with Schleswig in 1920.

 


 Sigurd Bergs Stein

Berg's plads, 6900 Skjern.

Künstler: Steinmetz Rasmus M. Andersen.

Der Stein wurde in 1923 auf dem Bahnhofsvorplatz in Skjern entdeckt.
Er wurde von Wählern des Skjernkreis als Erinnerung an Sigurd Berg aufgestellt. Er war in Folketinget (Regierung) für den Kreis von 1918 bis zu seinem Tod in 1921. Rasmus M. Andersen war der Steinmetz.

Der Stein wurde am 3. März 1958 von seinem damaligen Platz „mitten in der Stadt“ an einen neuen Platz in der Parkanlage beim Skjern Museum versetzt. Auf dem Platz in der Bredgade sollte nämlich die neue Bushaltestelle errichtet werden. (Quelle: Skjern Dagblad 1. März 2008)

In 2004 wurde der Gedenkstein noch einmal umgesetzt, diesmal an seinen derzeitigen Platz am „Bergs plads“, in der Nähe vom Büro der Zeitung von Skjern (Skjern Dagblad, De Bergske Blade). Sigurd Berg war der Sohn des bekannten Venstre Politikers (Linke) Christen Berg, welcher De Bergske Blade gegründet hat, darunter Dagbladet Ringkøbing-Skjern.
In 1916 kauften De Bergske Blade das damalige Skjern Dagblad und das war wohl auf Grund von steigendem Interesse im Skjern Kreis aufgestellt zu werden.

Sigurd Berg war Politiker und Zeitungsmann, genauso wie sein Vater. Er war Mitglied im Reichstag bis zu seinem Tod in 1921 und er war auch Innenminister in 1905.
Sigurd Berg war auch dabei, als verschieden wichtige Sozialgesetze eingeführt wurden, z. B. Gesetz, welches in 1908 Frauen Stimmrecht gab.

In 1918 wurde Sigurd Berg in den Venstre Skjern Kreis (Linke) gewählt und später in 1920 wurde er wieder zum Innenminister gewählt. Das war ein Posten, den er nur kurzzeitig wahrnehmen konnte bis zu seinem Tod in 1921, welcher auf Grund von einer Herzerkrankung eintraf. Er starb einen Tag nachdem der Wiedervereinigungsstein als Erinnerung an die Wiedervereinigung in 1920 aufgestellt wurde.