Skjernguiden.dk

Dansk    -    English    -    Deutsch

Skjernpigen / Nicole med stol

Banktorvet, (overfor Banegården) 6900 Skjern.

Kunstner: Hanne Varming.
Opførelsesår: 03-07-1998
.
Materiale: Bronze

"Skjernpigen" er resultatet af en jubilæumskonkurrence udskrevet af Skjern Bank i anledning af bankens 75 års jubilæum i 1981. Man ventede dog med afsløringen af statuen indtil byfornyelsen af centrum: Banegårdspladsen, Banktorvet og Hotel Vestjyden var færdiggjorte.

Ved afsløringen udtalte Ny Carlsbergfondets direktør, Hans Edvard Nørregaard-Nielsen, at figuren skal symbolisere "en person der er indstillet på at få noget ud af livet, et liv i frodighed - Figuren skal få os til at vedgå glæden ved det vi er. Måtte i komme til at slide figuren med helsen".

"Nicole med stolen" er faktisk figurens rigtige navn ifølge kunstneren Hanne Varming. Hun fortalte om om Nicole, salsapigen, som hun havde truffet til en fest, og som flere gange siden havde stået model for kunstneren.

"Der var alle de her unge piger, som danser rundt til salsa og sådan. Og pludselig råber en af dem: Nicole - kom og dans - du er den eneste der kan gøre det ordentligt - og det var hun bare", fortalte Hanne Varming om sit første møde med Nicole.

Inspirationen til skulpturen kom i et glimt: "Da jeg skulle lave denne her figur, kom Nicole en dag ind i mit atelier og stillede sig ved stolen. Og stol og model passede bare sammen. Det undrede mig, og det gør det stadig, og jeg håber i vil undre jer på samme måde" sagde kunstneren i sin korte overdragelsestale.

Efter afsløringen er figuren sikkert blevet en af Skjerns oftest fotograferede "piger": Det er der, turisterne lader sig fotografere i Skjern by.

 

Kilde:
Skjern Dagblad, 03-07-1998.
Ugeposten Skjern, 08-07-1998.

 


 Skjernpigen/ Nicole with chair.

The Bank square(opposite the railway station) 6900 Skjern.

Artist: Hanne Varming
Year of construction: 03-07-1998.
Material: Bronze.

"Skjernpigen" is the result of a jubilee competition printed by Skjern bank on the occation of the bank`s 75th anniversary 1981, it was expected however, with the unvailing of statue until urban renewal of downtown: Station square, Bank square and Hotel Vestjyden were compleated.

At the unvailing, said New Carlsberg foundations director, Hans Nørregaard-Nielsen, that the figure should symbolize "a person who is willing to get something out of life, a life of fertility - the Figure shall get us to stand by the joy of what we are. "May you come to slide the figure to shreds".

"Nicole with the chair" is actually the character´s real name according to the artist Hanne Varming. She told about Nicole, the Salsa girl who she had met at a party, and who since more than one time had been a model for the artist.

"There were all the young girls dancing salsa and so on. And suddenly one of the girl´s shouts: Nicole - come and dance - you are the only one who can do it proper - and that she could", told Hanne Varming about her first meeting with Nicole.
The inspiration to the sculpture came in glimpse: "When I had to make this figure, Nicole one day came in to my ateliere and stood by the chair, and chair and model just fit together. It puzzled me, and it still does, and I hope that you will be puzzled in the same way", said the artist in her short handover speech.

After the unvailing the figure is surely become one of Skjern´s most photographed "girls".That is where most tourist photograph themselves in Skjern city.

Source:
Skjern Dagblad, 03-07-1998
Ugeposten Skjern, 08-07-1998. 
 


 Skjern-Mädchen/Nicole mit Stuhl

Bankvorplatz, (gegenüber des Bahnhofs), 6900 Skjern.
Künstler: Hanne Varming.
Baujahr: 03.07.1998.
Material: Bronze.


"Skjern-Mädchen" ist das Ergebnis eines Jubiläumswettbewerbs, welcher von Skjern Bank anlässlich des 75 jährigen Jubiläums der Bank in 1981 ausgeschrieben wurde. Man wartete jedoch mit der Präsentation der Statue bis die Erneuerung des Centrums abgeschlossen war: Bahnhofsvorplatz, Bankplatz und Hotel Vestjyden.

Bei der Einweihung sprach der Direktor des Carlsberg Fond, Hans Edvard Nørregaard Nielsen, dass die Figur "eine Person, die darauf eingestellt ist, etwas zu erleben, ein Leben in Fülle – Die Figur soll uns dazu bringen uns zu erfreuen an dem, was wir sind. Möge die Figur verschlissen werden."

"Nicole mit dem Stuhl" ist quasi der richtige Name der Figur gemäß Künstlern Hanne Varming. Sie erzählte von Nicole, dem Salsa-Mädchen, welches sie auf einem Fest getroffen hatte, und seither einige Male als Model für die Künstlerin gestanden hatte. "Dort waren alle die jungen Mädchen, die herumtanzten zu Salsa und so weiter. Plötzlisch rief eines der Mädchen: Nicole – komm tanzen – du bist die einzige, die das richtig kann – und das konnte sie einfach", erzählte Hanne Varming über ihr erstes Treffen mit Nicole.

Die Inspiration zur Skulptur kam plötzlich: "Als ich diese Figur erschaffen sollte, kam Nicole eines Tages in mein Atelier und stellte sich zum Stuhl. Und der Stuhl und das Model passten einfach zusammen. Das wunderte mich, und das tut es immer noch, und ich hoffe, dass Ihr euch genauso wundert" sagte die Künstlerin in ihrer kurzen Eröffnungsrede.

Nach der Einweihung der Figur, ist diese sichert das meist fotografierte "Mädchen" in Skjern: Hier lassen die Touristen sich in Skjern fotografieren.