Skjernguiden.dk

Dansk    -    English    -    Deutsch

Fodgængertunnellen

Opførelsesår: 1922.

Fodgængertunellen mellem Bredgade og det nuværende Poppelalle er opført i 1922. Den afløste den tidligere overkørsel med ledvogterhus der fandtes på stedet, da gaden hed Stauningvej, senere Vestergade og endeligt omdøbt til Poppelalle.

Tunellen er 46 meter lang og ca. 2 meter høj.

I 2013 blev tunnellen på opfordring fra flere borgere og ved mellemkomst af Skjern Udviklingsforum, en lokal sponsor, økonomiske bidrag fra Nordea og Kulturelt samvirke og et hold på ti elever fra Den Danske Husflidsefterskole i Skjern under ledelse af lærer Anne Lindholm igen dekoreret.

Den gendekorerede tunnel blev indviet d. 24. maj 2013.

 


Pedestrian tunnel.

Year of construction 1922.

The pedestrian tunnel between Bredgade and the current Poppelalle was build in 1922. It replaced the former level-crossing keeper house which existed on the spot when the street was called Stauningvej, later Vestergade and finally renamed Poppelalle.

The tunnel is 46 meters long and about 2 meters tall.

In 2013 the tunnel was at the requst of several citizens and to the intervention of Skjern development forum, a local sponsor, financial contributions from Nordea and cultural interaction from a team of 10 students from the Danish handicraft school in Skjern led by teacher Anne Lindholm again decorated.

The decorated tunnel was inaugurated on 24. May 2013.
 


 Fußgängertunnel

Baujahr: 1922.

Der Fußgängertunnel zwischen Bredgade und der jetzigen Poppelalle wurde in 1922 erbaut. Dieser löste den Bahnübergang mit Wachthaus, welches sich dort vorher befand, ab. Sie Straße hieß erst Stauningvej, danach Vestergade, bis sie zum Schluss auf Poppelalle getauft wurde.

Der Tunnel ist 46 Meter lang und ca. 2 Meter hoch.

In 2013 wurde der Tunnel nach verschiedenen Anfragen der Bürger von Skjern und Mitarbeit des Entwicklungsforums Skjern, einem lokalen Sponsor, ökonomischer Unterstützung von Nordea und kulturellem Zusammenspiel und 10 Schülern des dänischen Handwerkerinternats in Skjern unter Leitung von Lehrerin Anne Lindholm erneut dekoriert.
Der neudekorierte Tunnel wurde am 24. Mai 2013 eingeweiht.