Skjernguiden.dk

Dansk    -    English    -    Deutsch

"Uden navn"

Fællesarealet for boligselskabet Lejerbo, Bredgade/Nørregade/Nygade/Nygårdsvej, 6900 Skjern.

Kunstner: Karl Åge Riget (f. 1933, d. 2001).
Opførelsesår: 07-08-1992.

Materialer: Poleret rustfrit stål på sort sokkel. 

Gave til Skjern kommune fra boligselskabet Lejerbo og BRF-kredit.

En spændende skulptur udført i poleret rustfrit stål, hvori omgivelserne flot reflekteres i de mange forskellige brudte firkantede flader

Karl Åge Riget navngav sjældent sine værker med begrundelsen: "Rendyrket abstraktion behøver ikke støtte af forklarende ord".
Hans værker kan ses over hele landet, bl.a. en skulptur af stål og granit i Esbjergs gågade samt en springvandsskulptur i Asnæs m.fl.

 


 "Without name"

Common area for housing association Lejerbo, Bredgade/ Nørregade/Nygade/Nygårdsvej, 6900 Skjern.
Artist: Karl Åge Riget (b. 1933, d. 2001).
Year of construction: 07-08-1992.
Material: Polished stainless steel on black socket.

Gift for Skjern from housing association Lejerbo and BRF-credit.


An interesting sculpture made of polished stainless steel, in which the surroundings nice reflected in a variety of broken rectangular surfaces.

Karl Åge Riget named seldom his works after justification " pure abstraction does not support the explanatory words".
His works can be seen all over the country, among other things a sculpture made of steel and granite in Esbjergs pedestrian zone and a fountain sculpture in Asnæs and more. 
 


 "Ohne Name"

Gemeinschaftsgrund der Wohnungsgesellschaft Lejerbo, Bredgade/Nørregade/Nygade/Nygårdsvej, 6900 Skjern.

Künstler: Karl Åge Riget (geb. 1933, gest. 2001).
Baujahr: 07.08.1992.
Materialien: Polierter Edelstahl auf schwarzem Sockel.

Ein Geschenk an die Gemeinde Skjern von der Wohnungsgesellschaft Lejerbo und BRF-Kredit.

Eine spannende Skulptur, die aus Edelstahl erstellt wurde, in der sich die Umgebung in den verschiedenen gebrochenen viereckigen Platten reflektiert.
Karl Åge Riget hat seinen Werken selten Namen gegeben mit der Begründung: „Reine Abstraktion muss sich nicht auf erklärende Worte stützen.
Seine Werke können im ganzen Land bewundert werden, darunter eine Skulptur aus Stahl und Granit in Esbjergs Fußgängerzone und einer Springbrunnenskulptur in Asnæs usw.