Skjernguiden.dk

Dansk    -    English    -    Deutsch

Vestjyllands navle

Hjørnet af Bredgade/Tinghusvej, 6900 Skjern

Stenhugger: Charles Vendelbjerg, Skjern.
Opførelsesår: 22-06-1995.

Materiale: Rød bohus (svensk granitart).
Vægt: over 3 tons.

Gave til Skjern kommune fra det daværende Unibankfonden i forbindelse med effektueringen og gennemførelsen af lokalplanen for Bredgade.

Skulpturen er hugget ud i en firkant, der med sine rå sider danner en fin kontrast til den blankslebne kuppel - navlen - som vandet fosser op af og ned over, inden det samles og sluses ned langs to af siderne i små riller der illustrerer Skjern Å og Skjern Å deltaet.

"Skulpturen er symbolet på et center, hvor der sker aktiviteter, hvor ting gror og hvor der handles. Den symboliserer en driftig handelsby hvor initiativer tages og føres ud i livet og den er symbolet på, at der føres en god og fremadrettet erhvervspolitik.
Det syder af energi og virkelyst, symboliseret ved vandet. Siderne hvor vandet løber ned i to spor på hver sin side, symboliserer henholdsvis Skjern å og Skjern å deltaet.
På toppen navlen, midtpunktet eller centret
", sagde Bankdirektør Steen Christensen ved skulpturens afsløring d. 22. juni 1995.

 


 Vestjyllands navel.

At the corner of Bredgade / Tinghusvej, 6900 Skjern.

Stone mason Charles Vendelbjerg, Skjern.
Year of construction: 22-06-1995.
Material red bohus(Swedish granite sort).
Weight: over 3 tons.

Gift to Skjern of the then Unibank Fund in connection with the execution and implementation of the regional plan for Bredgade.
The sculpture is carved out of a square, that with its raw sides form a nice contrast to the burnished dome - navel- that water gushing up and down before it is collected and sluiced down the two sides in small grooves that illustrates Skjern river delta.

"The sculpture is the symbol of a center where there are activities where things grow and where trading are done. The symbol of a thriving commercial city where initiatives are taken and put into practice and it is the symbol of the keeping of a good and forward-looking enterprise.
It seethes with energy and enthusiasm, symbolized by the water. The sides where the water runs down into two lanes on each side, symbolizing respectively Skjern River and Skjern River Delta.
At the top of the navel, the midpoint or center"
, said bank Director Steen Christensen at the sculpture revelation 22th June 1995.
 


 Westjütlands Nabel

Ecke Bredgade/Tinghusvej, 6900 Skjern

Steinmetz: Charles Vendelbjerg, Skjern.
Baujahr: 22.06.1995.
Material: Rotes Bohus (Schwedische Granitart).
Gewicht: über 3 Tonnen.


Ein Geschenk an die Gemeinde Skjern von dem damaligen Unibankfond im Rahmen der Durchführung des Lokalplans für die Bredgade.

Die Skulptur ist in ein Viereck gemeißelt, welches mit den rauen Seiten einen schönen Kontrast zu der blanken Kuppel – Nabel – bietet. Das Wasser fließt über die Kuppel bevor es an zwei Seiten in kleinen Rillen abfließt, welche den Skjern Å und das Skjern Å Delta symbolisieren.

"Die Skulptur symbolisiert einen Mittelpunkt, wo etwas geschieht, wo Dinge wachsen und wo gehandelt wird. Sie symbolisiert eine florierende Handelsstadt wo man Initiative ergreift und diese in die Tat umsetzt und das zeigt sich durch eine gute und vorausschauende Handelspolitik. Reichlich an Energie und Dynamik wird durch das Wasser symbolisiert. Die Seiten, wo das Wasser in zwei Spuren runter läuft, symbolisiert Skjern Å und das Skjern Å Delta. Oben der Nabel, Mittelpunkt oder Center", sagte Bankdirektor Steen Christensen bei der Einweihung der Skulptur am 22. Juni 1995.